دولت اکوادور یک مقام رسمی از سفارت خود در لندن را برداشته است که متهم به داشتن روابط نزدیک با جولیان آسانژ، ویکی لیکس است.

وزیر امور خارجه، خوزه والنسیا، روز دوشنبه رادیو "دموکراسی" گفت که کارمندان دولت "به روش بسیار نزدیک" با اسحاق کار می کردند. او نام رسمی را ارائه نمی دهد یا به هیچ جزئیاتی نمی رسد، به غیر از اینکه می گویند که کارگران سفارت باید اول به دولت اکوادور پاسخ دهند.

این حذف به دلیل تنش بین اکوادور و Assange همچنان ادامه دارد. اکوادور اخیرا ویکی لیکس را متهم کرده است که به انتشار اسناد شخصی اش که متعلق به رئیس جمهور لنین مورنو است، کمک می کند.

هفته گذشته، پلیس بریتانیایی ماموران خارج از سفارت اکوادور را مستقر کرد و بعد از اعلامیه های ویکیلیکس ادعا کرد که ممکن است از جانب Assange که از سال 2012 در "ساعت تا روز" زندگی می کند، خارج شود.