مقامات یهودی می گویند آتش سوزی در بزرگترین یهشیو در روسیه قرار گرفته است؛ زیرا وفاداران برای غذا در فصله جمع شده بودند.

هیچکسی در آتش جمعه در مدرسه Torat Chaim در حومه شرق شرقی مسکو مصادره نشده است.

اولگا اسوالوا، سخنگوی ریبی ارشد مسکو، به نقل از خبرگزاری اینترفاکس گفته بود که آتش در یک منطقه ذخیره سازی برای گوشت کاسگر قرار گرفته است و این اسواستیکا ها در ورودی یشویا کشیده شده اند.

خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش داد که در آن زمان حدود 60 دانشجو، ربیبان و مهمانان در ساختمان وجود داشت.