نخست وزیر استرالیا می گوید که مسئولان در معرض خطر قرار نمی گیرند و سه کودک استرالیایی یتیم شده از یک تروریست محکوم شده که گفته می شود در یک اردوگاه پناهندگان سوری یافت شده است.

پاسخ نخست وزیر اسکات موریسون در روز دوشنبه به وضعیت خشونت کودکان خالد شرووف، ستیزه جویان گروه سابق، همانند واکنش دولت او به دیگر استرالیایی هایی است که به مبارزه با گروه های افراطی در سوریه پیوستند و می خواهند به خانه بروند.

اما کارشناسان امنیتی می گویند که از زمان شکست نیروهای دولتی، استرالیایی ها می توانند و باید با خیال راحت از اردوگاه های پناهندگان سوری بیرون بروند.

شرکت پخش استرالیا تنها سه نفر از پنج کودک شروفت را از این درگیری جان سالم به در برد. آنها باردار زینب 17 ساله، هود 16 ساله و هومزه 8 ساله هستند.