گروهی که نظارت بر اقدامات پلیس و سرکوب سیاسی در روسیه می گوید حداقل 12 نفر در چهارمین شهر بزرگ روسیه دستگیر شده اند و در حال اعتراض به برنامه های ساخت ساختمان کلیسای جامع در پارک شهر هستند.

برای دومین روز متوالی از تظاهرات علیه کلیسای جامع، صدها نفر در یکتاپرنینگ بوجود آمدند.

مخالفان می گویند که این ساختمان فضاهای سبز و تفریحی مورد نیاز ساکنان یک شهر با 1.5 میلیون نفر را خواهد گرفت.

سازمان اطلاعاتی OVD که روز سه شنبه دستگیر شد، گفت که تظاهر کنندگان بازداشت شده به ایستگاه های پلیس منتقل شده اند. اگر اتهامات ثبت شده باشد فورا مشخص نیست.

یکتاپربرگ حدود 1400 کیلومتر (880 مایل) در شرق مکزیک است.