صدها نفر از کنیایی ها در خیابان های پایتخت به راهپیمایی پرداختند تا خواستار ممنوعیت بازارهای بین المللی حیات وحش باشند که به گونه های خطرناک متخصص هستند.

در ماه مارس در سریلانکا، راهپیمایی پیش از نشست جهانی تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر قرار دارد.

نجیب بالالا، وزیر کابینه کنفرانس گردشگری، می گوید که راهپیمایی به منظور پیشنهادی که کشور امیدوار است در کنفرانس CITES ارائه دهد، مبارزه می کند.

گردشگری حیات وحش یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کنیا است.

مدیر عامل شرکت WildlifeDirect، Paula Kahumbu، ادعا می کند که استفاده از گونه های در معرض خطر برای تولید دارو در بعضی از نقاط آسیا، منجر به انقراض آنها می شود.