یک کشیش آلمان که در مادیرا کار می کند، از پزشکانی که برای بازماندگان سقوط اتوبوس در جزیره پرتغالی که 29 نفر را کشته است، ستایش می کند.

الیس Everlien Berardo روز پنج شنبه گفت: بازماندگان او صحبت کرد، "بسیار آرام بود، البته آنها در وضعیت شوک بودند."

اتوبوس که 55 نفر را حمل می کند و بسیاری از آنها از آلمان مسافرت می کنند، روز چهارشنبه پس از از بین رفتن جاده ها در خلیج پایتخت، فونالال، حداقل یک خانه را در معرض تپه های تپه قرار دادند.

Berardo گفت: "پرستاران و پزشکان واقعا در ارتباط با مردم با آنها روبرو شد."

Berardo گفت که او با یک زن صحبت کرد که فکر کرد ممکن است او شریک زندگی خود را از دست داده است، اضافه کردن. "آنچه که من می توانم انجام دهم نگه داشتن دست آنها است و نشان می دهد آنها تنها نیستند."