کارگران نجات، مسافران بیشتری را از یک کشتی کروز که مشکلی در هوا در هوای بد در ساحل غربی نروژ را در اختیار داشت، تخلیه می کنند در حالیکه مقامات آماده می شوند تا کشتی را به بندر نزدیک منتقل کنند.

مرکز نجات مشترک 379 مسافر و 373 مسافر و اعضای خدمه در آسمان وایکینگ از یک کشتی جدا شده اند و از روز یکشنبه صبح تا ساحل مسافرت کرده اند.

مرکز نجات می گوید سه موتور چهار فروند کشتی در حال حاضر کار می کنند و در حالی که به Molde شناور می شود، قایق را به قدرت می رساند. تخلیه هلیکوپتر در این مدت ادامه خواهد داشت.

آسمان وایکینگ بعد از ظهر شنبه در ناحیه غیر قابل پیش بینی سواحل نروژ به علت آبهای خشن و پر سر و صدا پرتاب شد. پلیس گفت که خدمه، با ترس از کشتی در محاصره، موفق به لنگر در خلیج Hustadvika تا تخلیه می تواند انجام شود.