هزاران نفر در ریودوژانیرو برای اعتراض به کاهش بودجه در بخش آموزش عمومی برزیل گرد هم می آیند.

دانشجویان و معلمان در روز جمعه در مرکز شهر گرد هم آمدند تا مخالفت با اقدامات اعمال شده توسط دولت جیر بولسنارو، رئیس جمهور راست افراطی.

در هفته های اخیر، وزارت آموزش و پرورش، یک سری از کاهش ها را از ابتدای کودکی تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی تأثیر می بخشد.

دانشگاه ها با کاهش 30 درصدی به هزینه های اختیاری خود درگیر شدند و بورس تحصیلی آینده برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به حالت تعلیق در آمد.

معترضان توسط فرناندو هاداد پیوستند که در آخرین مسابقات ریاست جمهوری که توسط حزب کارگران برگزار شد، فرار کرد.

انتظار می رود که حداد در این رویداد بعد از جمعه سخنرانی کند. از زمان شکست او، نامزد سابق ریاست جمهوری به ندرت در اعتراضات شرکت داشته است.