آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک می گوید دولت وی سرشماری را برای تعیین معلمان کار می کند و بقیه را از حقوق و دستمزد پاک می کند.

رئيس جمهور با اشاره به سخنان وزير امور خارجه آمريکا گفت: "در حالي که وزير امور خارجه آمريکا مي گويد،

لوپز اوبرادور قصد دارد فدرالیزه کردن آموزش و نه تخصیص بودجه مدرسه به ایالت ها. رئیس جمهور گفت که برخی از فرمانداران پول فدرال را برای تحصیل در سایر موارد صرف می کنند و سپس پول بیشتری را درخواست می کنند.

لوپز اوبرادور گفت: "ما قصد داریم نظم را ببندیم."

Michoacan در ماه ژانویه با محاصره شدن از معلمان خواستار پرداخت هزینه های دولت دولت رنج می برد.

جمعیت این گروه، میوچوانان، سیلوانو اورئولوس، که روز شنبه در کنار لوپز اوبرادور ظاهر شد، مشغول به کار شد.