یک مشاور امنیتی نخست وزیر استرالیا می گوید که وی به یک نویسنده چینی و استرالیایی هشدار داد که قبل از اینکه وبلاگ نویس و منتقد حزب کمونیست چین در هنگام ورود به یک فرودگاه چینی در ژانویه بازداشت شود، به چین سفر نخواهد کرد.

جان گرنوت در سال 2016 برای ارسال یک گزارش از نفوذ چینی در سیاست استرالیا، در سال 2016 به تصویب رسید و منجر به تصویب قوانین در سال 2018 برای ممنوعیت مداخله سیاسی مخفی در خارج از کشور شد.

گنات به روزنامه نگاری استرالیا در مصاحبه ای که در روز دوشنبه انجام داد، گفت که او یانگ هنگگون، نویسنده یانگ هانگجون را توصیه نمی کند که پس از یانگ نشان می دهد که وی از سوی مقامات چینی در سیدنی درباره تحقیقات گارناوت شکایت کرده است.

یانگ توصیه های گارنووت را نپذیرفت و به چین سفر کرد، جایی که او به دلیل سوء ظن در فعالیت های جنایی که امنیت ملی چین را به خطر انداخته بود بازداشت شد.