ارگان 8000 قطعه کلیسای جامع ناتردام از آتش سوزی که ساختمان را در هفته گذشته فرو ریخت، ناپدید شده است.

پاسکال Quoirin، متخصص که ارگان ناتردام را در سال 2017 بازسازی کرد، این ابزار را بررسی کرده و می گوید که هیچ آسیبی در شعله ای که بسیاری از سقف را نابود نمی کند.

Quoirin گفت: "پس از دو ساعت صرف بررسی بخش ابزار، من متوجه نشدم هر گونه آسیب که ممکن است توسط آتش ایجاد شده است."

با توجه به Quoirin، دماسنج در داخل ارگان نشان داد که دمای هوا در روز آتش سوزی بالاتر از 17 درجه سانتیگراد (63 فارنهایت) نیست و هیچ گونه آسیب به قطعات الکترونیکی یا لوله ها ایجاد نمی کند.

Quoirin توصیه می کند که این وسیله را با یک مورد ضد آب محافظت کرده و آن را گرد و خاک کرده و به طور منظم در طول کارهای ترمیم آن بازی کند.