سوریه رد آخرین بیانیه نشست اضطراری عربستان را که در عربستان سعودی برگزار می شود، رد می کند و از مداخله ایران در امور سوریه انتقاد می کند.

سوریه می گوید این بیانیه دخالت غیر قابل قبول در امور داخلی سوریه است.

یک بیانیه وزارت امور خارجه سوریه گفت که حضور ایران "قانونی است؛ زیرا به درخواست دولت سوریه آمده است و در حمایت از تلاش های سوریه در مبارزه با تروریسم که توسط برخی از شرکت کنندگان در این اجلاس سرتاسر حمایت می شود، کمک کرده است."

بیانیه سوریه گفت که این نشست باید به جای دخالت کشورهای دیگر در امور سوریه، «که دارای مشروعیت و قانونی نبود» را محکوم کرد و «حمایت های نامحدود از اشکال مختلف به گروه های تروریستی و ادامه دادن بحران سوریه را فراهم کرد».