رئیس سازمان نظارت بر اتمی ایالات متحده از قدرت جهانی برای ادامه گفت و گو با ایران برای حفظ آن در معاهده 2015 با هدف جلوگیری از ساخت کشور از ساخت سلاح های هسته ای خواسته است.

یوکیا آمانو، روز دوشنبه، به طور منظم به هیئت مدیره آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت او "نگران افزایش تنش ها در مورد مسئله هسته ای ایران" است و افزود: "ضروری است که ایران به طور کامل تعهدات مربوط به هسته ای خود را پیاده سازی کند."

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماه مه خود به کشورهای عضو گفت ایران در محدودیت های کلیدی برای ذخایر اورانیوم و آب سنگین باقی مانده است، اما گفت که ذخایر در حال افزایش است.

معامله هسته ای با خروج یک جانبه ایالات متحده در سال گذشته و تحریم های افزایش یافته واشنگتن، که موجب آسیب رساندن به اقتصاد ایران شده است، پیچیده شده است.