مقامات فلسطینی می گویند رهبران زندانیان در زندان های اسرائیل اعتصاب غذا را آغاز کرده اند و خواستار شرایط بهتر شده اند.

قادورا فاریس، رئیس باشگاه زندانیان فلسطین، روز دوشنبه گفت که 30 زندانی در زندان های اسرائیل به عنوان بخشی از اعتصاب غذا را رد کرده اند و صدها برنامه دیگر برای پیوستن به این گروه.

دفتر زندانهای اسرائیل می گوید که آماده است هر گونه سناریو را داشته باشد، اما هیچ اعتصاب غذای جمعی توسط زندانیان فلسطینی آگاه نیست.

در رشته اعتراضات زندانی، سرکوب اسراییل در مورد تلفن های همراه به قاچاق مواد مخدر در زندان ها منجر شد و دستگاه های الکترونیکی متوقف شد. زندانیان همچنین از اعمال بدرفتاری توسط محافظان اسرائیلی، از جمله جستجوهای منظم سلولهای تلفن، اعتراض می کنند.

اعتصاب غذا یک روز قبل از ورود اسرائیل به انتخابات ملی آغاز می شود.