مقامات می گویند که آنها یک گردشگر روسی را دستگیر کرده اند که قصد داشتند از اوگانگوتان مواد مخدر خارج از جزیره مالزی اندونزی بالی قاچاق کنند.

Ketut Catur Marbawa از سازمان حفاظت از استان بالی می گوید آندره ژستکوف 27 ساله در فرودگاه پس از اشعه ایکس یافت شد 2 مرد نر اورنگوتان در یک سبد زرافه در داخل چمدان خود را دستگیر شد.

ماربوا روز یکشنبه گفت که ماموران گمرک همچنین قرص های آلرژی، دو ژکو و پنج مارمولک در چمدان مرد یافتند. تمام حیوانات حیوانات زنده بودند.

او گفت که ژستکک به مقامات گفته است که عمدا از قرصهای آلرژی اورنگوتان با شیر مخلوط شده و باعث می شود که حیوان به مدت سه ساعت از بین برود. او به آنها گفت که او قصد دارد مجدد حیوانات را در حین حمل و نقل در سئول بگذارد.