یک دادگاه لهستان می گوید که دو بنیانگذار یک طرح هرم بدنام، در تقسیم هزاران نفر از پس انداز خود، 219 میلیون دلار، در یکی از بزرگترین رسوایی مالی کشور، مرتکب تقلب شده اند.

دادگاه استانی در گدانسک در روز دوشنبه نیز دو فرد را شناسایی کرد، که تنها به عنوان مارسی پین و همسر سابق او، کاتاریزین P. شناخته می شود و با تبلیغات به عنوان یک بانک پس انداز متهم به گمراه کننده می شود. گفته می شود که آنها مجوز لازم را به دست نیاورده اند.

کلاهبرداری که به نام Amber Gold شناخته می شود، حدود 19،000 سرمایه گذار را از بین 850 میلیون zlotys بین 2009 تا 2012، زمانی که نشان داد، فریب داده است. منتقدان می گویند که دولت لهستان در آن زمان، به رهبری دونالد توسک، نتوانست لهستان را در برابر کلاهبرداری هشدار دهد.

دادگاه بعد از ظهر روز دوشنبه حکم خود را صادر می کند.