یک روزنامه نگار ژاپنی که برای پوشش مناطق جنگ شناخته می شود، پس از اینکه گذرنامه خود را فسخ کرد، از وزارت خارجه، شکایت کرد و خواستار تسلیم شدن وی شد و گفت که او حق خود را برای سفر و دخالت در آزادی مطبوعات محروم می کند.

Kosuke Tuneoka در ماه فوریه در فرودگاه هاندا در توکیو متوقف شد و در جریان سفر خود به یمن برای گزارش گیری متوقف شد. او گفته بود که گذرنامه اش ناموفق بوده و پس از آن، یک وزارتخانه دریافت کرد تا فورا آن را تسلیم کند.

Tsuneoka می گوید که او پرونده دعوی را داد تا دولت را از انجام اقدامات مشابه در برابر دیگران محروم کند.

Tsuneoka پنج ماه در افغانستان در سال 2010 دستگیر شد.

یک عکاس ژاپنی با سوریه گذرنامه خود را در سال 2015 برای جلوگیری از سفر خود در آنجا گذراند.