معترضین مخالفان آلبانی به تلاش های بیشتری برای مجلس با مجوز وارد شدند، زیرا آنها خواستار استعفای دولت و انتخابات زودهنگام هستند.

معترضان تحت رهبری حزب دموکرات راست راست روز پنج شنبه از بمب های دود و پرتابه ها استفاده کردند و با پلیس در تلاش بودند تا از محافظت از ساختمان مجلس که جلسه هفتگی برگزار شده بود، شکسته شود.

اپوزیسیون دولت حزب سوسیالیست چپ از ادی راما نخست وزیر را متهم می کند که فاسد و مرتبط با جرایم سازمان یافته است که دولت آن را انکار می کند.

از اواسط فوریه، حامیان اپوزیسیون بارها تلاش کرده اند تا مجلس و یا ساختمان های دولتی را وارد کنند و پلیس با توپ های گاز اشک آور و آب پاسخ داده است.

سوسیالیست ها می گویند اعتراضات مخالفان، پیشرفت آلبانی را در جهت عضویت در اتحادیه اروپا در معرض خطر قرار می دهند.