یک کشتی عربستان سعودی که ادعا حمل اسلحه را می دهد که می تواند در جنگ در یمن مورد استفاده قرار گیرد، به رغم اعتراض های کارگران بندرگاه در بندر ایتالیا، جنوا است.

طبق گزارش خبرگزاری ایتالیایی ANSA، Bahreini Yanbu، سفیر سعودی، پیش از خروج از بندر عربستان سعودی، در اواخر روز دوشنبه قرار است بارهای بیشتری را بارگیری کند.

کارگران بندری که اعتراض به حمل اسلحه را بدون موفقیت انجام دادند، سعی در جلوگیری از ورود کشتی داشتند و یک پرچم را با عنوان «جلوگیری از قاچاق اسلحه، جنگ به جنگ» تکان دادند.

ANSA می گوید اتحادیه ها و مقامات بندری در حال مذاکره در مورد محموله بارگذاری شده است.

کشتی های 50،000 تن در حال حاضر در چندین بندر اروپایی فراخوانده شده اند که به نظر می رسد اسلحه را انتخاب کنند. مقامات فرانسوی اعلام کردند بارگیری برنامه ریزی شده اسلحه در هاور توسط اعتراضات فعالان لغو شده است.