بحرین از تصمیم خود برای برگزاری یک کنفرانس مهندسی کاخ سفید برای رسیدگی به بحران فلسطین و اسرائیل دفاع می کند و می گوید تنها هدف آن حمایت از "مردم برادری فلسطین" است.

تشکیلات فلسطینی کنفرانس اقتصادی برنامه ریزی شده برای ماه آینده را رد کرد و گفت که هر گونه حرکت صلح که نادیده گرفتن آرمان های مردم فلسطین برای یک دولت مستقل است، محکوم به شکست است.

شیخ خالد بن احمد الخلیفه، وزیر امور خارجۀ بحرین، گفت که کشورش از درخواست فلسطین برای یک دولت مستقل با اورشلیم به عنوان پایتخت حمایت می کند. وی در روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: "همچنین به موضع پایدار رهبری فلسطینیان که حقوق فلسطینی را حفظ می کند احترام می گذارد.

دولت ترامپ امیدوار است که کشورهای عربی خلیج را جذب کند تا فلسطینیان بتوانند در برنامه صلح آمیز خود، که هنوز منتشر نشده است، خریداری کنند.