وزرای خارجه ایتالیا و فرانسه می گویند که کشورشان تلاش می کنند تا یک استراتژی مشترک را در مورد لیبی ایجاد کنند.

وزیر ایتالیا، انزو مونو ملوئونی، روز جمعه پس از دو مذاکرات در رم گفت که مقامات وزارت امور خارجه در هفته آینده در پایتخت ایتالیا با یکدیگر دیدار خواهند کرد "برای ایجاد مسیری برای دستیابی به یک هدف که یک مشترک باقی خواهد ماند".

وزیر امور خارجه فرانسه، ژان یو لو رودین، می گوید: "بدون یک توافق جامع فرانسه و ایتالیا، هیچ راهی برای پایان دادن به جنگ در لیبی وجود نخواهد داشت."

ایتالیا و فرانسه هر دو انرژی و دیگر منافع استراتژیک در لیبی دارند.

مبارزات این ماه توسط شبه نظامیان وفادار به دولت های رقیب در طرابلس و در شرق لیبی تهدید می کند که جنگ داخلی را در مقیاس قیام سال 2011 که مامور قذافی، دیکتاتور دیوید لیبی قدیم، را کشته و کشته است، تهدید کند.