سفارت اوکراین می گوید که خودرو سفیرش دو بار در برابر ساختمان سفارت لندن پارک شده بود. پلیس بریتانیایی می گوید که پیش از بازداشت عامل مظنون، خودروی مظنون را باز کرد.

سفارت آمریکا در یک بیانیه روز شنبه می گوید هیچکس در کارکنان سفارت زخمی نشده است و یک مظنون دستگیر شده و به یک پاسگاه پلیس بریتانیا منتقل شده است.

پلیس لندن می گوید حادثه صبح روز شنبه ادامه نمی یابد. مظنون شناسایی و یا متهم نشده است. پلیس هیچ گونه صدمه ای به مظنون گزارش نکرده است.

سفارت در هلند پارک واقع در غرب لندن واقع شده است.