مقامات سودان می گویند هشت کودک در یک انفجار در نزدیکی یک مرکز نظامی کشته شده اند که در آن به دنبال فروش فلز قراضه بود.

مقامات می گویند انفجار در روز جمعه در شهر امدورمن، شهر دوقلو پایتخت خارطوم رخ داد. آنها در شرایط نامناسبی صحبت کردند زیرا آنها مجاز نبودند خبرنگاران را کوتاه کنند.

کمیته مرکزی پزشکان سودان، یک اتحادیه حرفه ای مستقل، می گوید هفت کودک در صحنه جان سپردند و هشتم در یک بیمارستان زخمی شدند.

این کمیته بخشی از جنبش اپوزیسیون چتر است که از ماه دسامبر سازماندهی اعتراضات خیابانی را برای فراخوانی رئیس جمهور عمر البشیر به استعفا داد. سرکوب امنیتی باعث کشته شدن ده ها تن از مردم شده است.